• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04-08, URBROJ: 2158-61-05-19-20) od 23. rujna 2019. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Ivan Radoja
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Utjecaj vrste i duljine trajanja urinarne inkontinencije u žena Osječko-baranjske županije na njihovu kvalitetu života, seksualno funkcioniranje i pojavnost psihičkih smetnji“

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Dunja Degmečić, komentor: prof. dr. sc. Robert Selthofer
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1. izv. prof. dr.sc. Igor Filipčić, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik
2. izv. prof. dr.sc. Josip Španjol, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta u Rijeci, član
3. doc.dr.sc. Andrijana Müller, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica

Rezervni članovi: prof. dr. sc. Željka Vukšić, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek i prof. dr. sc. Josip Galić, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek  

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u ponedjeljak, 21. listopada 2019. s početkom u 12:00 sati u predavaonici p-3, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4