• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04-08, URBROJ: 2158-61-05-19-19) od 23. rujna 2019. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Vlatko Kopić
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Povezanost parodontalne bolesti i kronične bubrežne bolesti“

Mentor: prof. dr. sc. Andrija Bošnjak, komentor: prof. dr. sc. Jerko Barbić
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    prof. dr. sc. Darije Plančak, redoviti profesor Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, predsjednik
2.    prof. dr. sc. Darko Macan, redoviti profesor Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, član
3.    prof. dr. sc. Ivan Karner, redoviti profesor u trajnom zvanju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, član

Rezervni članovi: doc. dr. sc. Marko Matijević, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i doc. dr. sc. Hrvoje Mihalj, docent Medicinskog fakulteta Osijek  

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u utorak, 15. listopada 2019. s početkom u 13:00 sati u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4