• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04/08, UR.BROJ: 2158-61-05-19-24) od 23. rujna 2019. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Karolina Kramarić
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Utjecaj buke na vitalne parametre nedonoščadi“


Mentor: prof. dr. sc. Aleksandar Včev, komentor: doc. dr. sc. Krešimir Šolić
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    izv. prof. dr. sc. Vesna Milas, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
2.    doc. dr. sc. Hrvoje Brkić, docent Medicinskog fakulteta Osijek i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član
3.    prof. dr. sc. Srećko Branica, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član

Rezervni članovi:
1.    prof. dr. sc. Dario Faj, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek
2.    doc. dr. sc. Hrvoje Mihalj, docent Medicinskog fakulteta Osijek

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice Karoline Kramarić održat će se u utorak 29. listopada 2019. s početkom u 11:30 sati u predavaonici p-4, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4