• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani teme doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04/07, UR.BROJ: 2158-61-05-19-05) od 12. srpnja 2019. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Sanja Bekić
javno će  braniti temu doktorske disertacije pod naslovom
„Razvrstavanje pacijenata opće/obiteljske medicine u podskupine temeljem razlika u stupnju izraženosti sindroma tjelesne nemoći te afektivnih i kognitivnih poremećaja“


Mentorica: izv. prof. dr. sc. Ljiljana Majnarić, komentor: izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić
Pred Povjerenstvom za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:
1.    izv. prof. dr. sc. Mario Štefanić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
2.    izv. prof. dr. sc. Dunja Degmečić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
3.    doc. dr. sc. Iris Jerončić Tomić, docentica Medicinskog fakulteta u Splitu, članica

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnice Sanje Bekić održat će se u četvrtak, 31. listopada 2019. godine s početkom u 11:00 sati u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4