• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
28. studenog 2019. godine u 12:15h


Javna prezentacija održat će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Sandra Domitrović, dr. med.

Naslov teme doktorske disertacije: „Povezanost moždanog neurotrofnog čimbenika i kognicije u veterana s posttraumatskim stresnim poremećajem“
Mentorica: doc. dr. sc. Suzana Uzun, komentorica: prof. dr. sc. Nela Pivac, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Institut Ruđer Bošković

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

1.    Izv. prof. dr. sc. Dunja Degmečić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2.    Doc. dr. sc. Svetlana Tomić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
3.    Prof. dr. sc. Marijana Braš, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica