• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04-12, URBROJ: 2158-61-05-19-21) od 27. studenoga 2019. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Maja Tomić Paradžik,
javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Molekularna epidemiologija i distribucija β-laktamaza proširenog spektra u Escherichiae coli u uznapredovaloj fazi diseminacije među bolničkim i izvanbolničkim pacijentima“
Mentor: izv. prof. dr.sc. Domagoj Drenjančević, komentor: prof.dr.sc. Branka Bedenić


Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1. doc. dr. sc. Dubravka Lišnjić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
2. doc. dr. sc. Saška Marczi, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
3. prof. dr. sc. Maja Abram, redovita profesorica Medicinskog fakulteta u Rijeci, članica

Rezervni članovi: prof. dr. sc. Josip Milas, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek i izv. prof. dr. sc. Ljiljana Perić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u petak, 20. prosinca 2019. s početkom u 13:00 sati u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4