• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani teme doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04/12, UR.BROJ: 2158-61-05-19-11) od 27. studenoga 2019. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Miroslav Venus
javno će  braniti temu doktorske disertacije pod naslovom
„Istraživanje prisutnosti i podrijetla metala i metaloida na području Parka prirode Papuk i njihovog mogućeg utjecaja na kvalitetu okoliša i zdravlje ljudi“


Mentor: prof. dr. sc. Dinko Puntarić
Pred Povjerenstvom za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:
1.    dr. sc. Karlo Kožul, viši znanstveni suradnik, Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, predsjednik  
2.    prof. dr. sc. Jagoda Doko Jelinić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
3.    pro. dr. sc. Tomislav Klapec, redoviti profesor Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnika Miroslava Venusa održat će se u utorak, 14. siječnja 2020. godine s početkom u 14:00 sati u predavaonici p4, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4