• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04-13, URBROJ: 2158-61-05-19-08) od 19. prosinca 2019. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Gorazd Poje
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Biofilm u antrokoanalnih polipa“


Mentor: prof. dr. sc. Drago Prgomet
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    prof. dr. sc. Andrijana Včeva, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
2.    izv. prof. dr. sc. Domagoj Drenjančević, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član
3.    izv. prof. dr. sc. Mario Bilić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Rezervni članovi: izv. prof. dr. sc. Ljiljana Perić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek i doc. dr. sc. Hrvoje Mihalj, docent Medicinskog fakulteta Osijek  

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u petak 17. siječnja 2020. s početkom u 12:00 sati u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4