• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/20-04-02, URBROJ: 2158-61-05-20-09) od 28. siječnja 2020. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Lidija Bijelić
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Opterećenje okoliša istočne Hrvatske onečišćenjem metalima i metaloidima“
Mentor: prof. dr. sc. Dinko Puntarić, komentor: doc. dr. sc. Domagoj Vidosavljević

Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    dr. sc. Karlo Kožul, viši znanstveni suradnik, Zavod za javno zdravstvo Osječko -baranjske županije, predsjednik
2.    prof. dr. sc. Jagoda Doko Jelinić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
3.    prof. dr. sc. Branimir Hackenberger, redoviti profesor Odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku, član  

Za rezervne članove imenovani su: prof. dr. sc. Dario Faj, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Mario Ćurković, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku
Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se utorak 18. veljače 2020. s početkom u 14:00 sati u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek.