• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani teme doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/20-04/02, UR.BROJ: 2158-61-05-20-06) od 28. siječnja 2020. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Nenad Koruga
javno će  braniti temu doktorske disertacije pod naslovom
„Prognostički faktori u ishodu liječenja glioblastoma“

Mentor: doc. dr. sc. Ilijan Tomaš, komentorica: prof. dr. sc. Tatjana Pekmezović
Pred Povjerenstvom za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

1.    prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2.    izv. prof. dr. sc. Domagoj Drenjančević, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
3.    doc. dr. sc. Vjerislav Peterković, docent Odjela za biotehnologiju, Sveučilišta u Rijeci, član

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnika Nenada Koruge održat će se u utorak, 10. ožujka 2020. godine s početkom u 12:00 sati u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4