• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/20-04-03, URBROJ: 2158-61-05-20-08) od 27. veljače 2020. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Pavao Vlahek
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Ozljede lokomotornog sustava u trkača početnika i usporedba s iskusnim trkačima“

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Valentina Matijević
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    izv. prof. dr. sc. Ivan Lovrić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik
2.    prof. dr. sc. Maja Miškulin, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijek
3.    doc. dr sc. Zoran Zelić, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član

Za rezervne članove predlažu: izv. prof. dr. sc. Josip Milas, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr sc. Zoran Zelić, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku (umjesto članice prof. dr. sc. Lana Ružić, redovita profesorica Kineziološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu)

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u srijedu, 27. svibnja, u 14:30 u predavaonici S1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4