• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/20-04-03, URBROJ: 2158-61-05-20-06) od 27. veljače 2020. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Antun Šumanovac
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Dinamički model cikličkog opterećenja plodovih ovoja u simuliranim intrauterinim uvjetima“
Mentor: prof. dr. sc.  Robert Selthofer

Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    izv. prof. dr. sc. Zlatko Topolovec, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik
2.    doc. dr. sc. Andrijana Müller, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
3.    izv. prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, članica

Rezervni članovi: doc. dr. sc. Antonio Kokot, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Darija Šnajder, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u srijedu, 27. svibnja 2020. s početkom u 13:00 sati u Seminarskoj predavaonici S1 (kosturnica), prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4.