• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE


DR. SC. IGORA  MARJANCA, dr. med., pristupnika Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti (znanstvene grane pedijatrija) u Katedri za pedijatriju  Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:
“SMANJENI  RAST”


Nastupno predavanje održat će se u petak, 12. lipnja 2020.godie s početkom u 16,00 sati   u sklopu predavanja iz kolegija Pedijatrija na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnog studiju medicine Medicinskog fakulteta Osijek.
Nastupno predavanje održava se videokonferencijskim putem pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1.    Prof.dr.sc. Vesna Milas, redovita profesorica  Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
2.    Izv. prof. dr.sc. Silvija Pušeljić, izvanredna  profesorica  Medicinskog fakulteta Osijek, članica
3.    Doc.dr.sc. Andrea Šimić Klarić,  docentica Medicinkog fakulteta Osijek, članica
4.    Izv. prof. dr. sc. Robert Steiner, izvanredni profesor Medicinkog fakulteta Osijek, zamjenski član

DEKAN
Prof.dr.sc. Jure Mirat