• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
25. lipnja 2020. godine u 12:00h

Javna prezentacija održat će se u predavaonici P-3, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Anamarija Šestak, dr. med.
Naslov doktorske disertacije: „Utjecaj vestibularne rehabilitacije na kupularno i otolitičko osjetilo kod pacijenata s unilateralnom vestibularnom hipofunkcijom“
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Siniša Maslovara, komentor: doc. dr. sc. Željko Zubčić

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. doc. dr. sc. Josip Maleš, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik
2. izv. prof. dr. sc. Željko Vranješ, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
3. prof. dr. sc. Srećko Branica, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član