• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
30. lipnja 2020. godine u 13:00h


Javna prezentacija održat će se u nastavnoj bazi Medicinskog fakulteta Osijek, u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan, Zagreb u dvorani „MD Grmek“, Jankomir 11, pp 68, 10 090 Zagreb


Pristupnik: Đorđe Pojatić, dr. med.

Naslov doktorske disertacije: „Poremećaj raspoloženja i spavanja, mehanizmi obrane i aleksitimija u pacijenata na programu kronične hemodijalize“

Mentorica: prof. dr. sc. Dunja Degmečić, komentor: doc. dr. sc. Davorin Pezerović

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:
1.    prof. dr. sc. Lada Zibar, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2.    izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku
3.    izv. prof. dr. sc. Marijana Braš izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica