• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
23. srpnja 2020. godine u 12:00h

Javna prezentacija održat će se u predavaonici p-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnica: Maristela Šakić, dr. med.
Naslov teme doktorske disertacije: „Duhovnost i religioznost u shizofrenijiu“
Mentor: doc. dr. sc. Branka Aukst Margetić, komentorica: prof. dr. sc. Dunja Degmečić
Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

1.    izv. prof. dr. sc. Katarina Dodig – Ćurković, izvanredna profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2.    izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić, izvanredni profesor Katoličko - bogoslovnog fakulteta u Đakovu, član
3.    izv. prof. dr. sc. Marijana Braš, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica