• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/20-04-08, URBROJ: 2158-61-05-20-08) od 27. srpnja 2020. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo

Marina Hlavati
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Procjena moždane vazoreaktivnosti transkranijskim doplerom kod bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti“


Mentorica: prof. dr. sc. Silva Butković Soldo

Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    prof. dr. sc. Ines Drenjančević, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2. prof. dr. sc. Davor Plavec, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
3. akademkinja Vida Demarin, redovita profesorica u trajnom zvanju Stomatološkog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i HAZU, članica
Rezervni članovi: doc. dr. sc. Sanda Škrinjarić – Cincar, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Ivana Jukić, docentica Medicinskog Fakulteta Sveučilišta u Osijeku

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u petak, 31. srpnja 2020.g., u 12:00 u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4