• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/20-04-08, URBROJ: 2158-61-05-20-07) od 27. srpnja 2020. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo

Gordana Cesarec
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Utjecaj morfologije kalcifikata rotatorne manšete na bol i funkciju ramena“


Mentor: izv. prof. dr. sc. Nikola Čičak, komentor: doc. dr. sc. Žarko Bakran
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    doc. dr. sc. Mira Kadojić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2.    doc. dr. sc. Damir Štimac, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
3.    prof. dr. sc. Miroslav Smerdelj,  redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član
Rezervni članovi: doc. dr. sc. Zoran Zelić, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Tajana Turk, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u četvrtak, 3. rujna 2020.g., u 12:00 u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4