• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo


POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
08. rujna 2020. godine u 13:00h

Javna prezentacija održat će se u predavaonici P-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Štefanija Kolačko, mag. med. techn.

Naslov doktorske disertacije: „Povezanost biometrijskih čimbenika oka s tjelesnom visinom, masom, dobi i spolom u zdrave prezbiopske populacije Grada Zagreba i Zagrebačke županije“

Mentor: doc. dr. sc. Jurica Predović, komentor: doc. dr. sc. Antonio Kokot

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

1.    izv. prof. dr. sc. Vesna Ilakovac, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2.    izv. prof. dr. sc. Josip Barać, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku,  član
3.    izv. prof. dr. sc. Branko Kolarić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u u Rijeci, član