• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo


POZIV
na javnu obranu teme doktorske disertacije
24. rujna 2020. godine u 13:00h


Javna prezentacija održat će se u predavaonici S-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Irena Zagorac, dr. med.
Naslov doktorske disertacije: „Ekspresija folatnog receptora alfa u trostruko negativnih karcinoma dojke“
Mentorica: doc. dr. sc. Branka Lončar, komentor: prof. dr. sc. Branko Dmitrović

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:
1.    doc. dr. sc. Ksenija Marjanović, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2.    doc. dr. sc. Ingrid Belac Lovasić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, članica
3.    doc. dr. sc. Biljana Pauzar, docentica Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica