• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
13. listopada 2020. godine u 13:00h

Javna prezentacija održat će se u predavaonici P-4, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnik: Dino Budrovac, dr. med.
Naslov doktorske disertacije: „Učinkovitost perkutane laserske dekompresije diska nasuprot epiduralnoj primjeni steroida i lokalnog anestetika transforaminalnim pristupom kod liječenja lumbalne radikularne boli“
Mentor: doc. dr. sc. Ivan Radoš

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:
1.    prof. dr. sc. Sven Kurbel, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog  fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik
2.    izv. prof. dr. sc. Ivo Matić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
3.    prof. dr. sc. Slobodan Mihaljević, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član