• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV
na javnu obranu teme doktorske disertacije
13. listopada 2020. godine u 12:00h


Javna prezentacija održat će se u predavaonici P-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek
Pristupnica: Tea Omanović Kolarić, dr. med.
Naslov doktorske disertacije: „Utjecaj analoga peptida 1 sličnog glukagonu na mehanizme nastanka lijekovima izazvanog jetrenog oštećenja u staničnim kulturama“
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Martina Smolić, komentor: prof. dr. sc. George Y. Wu

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. izv. prof. dr. sc. Mario Štefanić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik
2. izv. prof. dr. sc. Tatjana Bačun, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
3. doc. dr. sc. Lucija Virović Jukić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica