• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/20-04-10, URBROJ: 2158-61-05-20-07) od 22. rujna 2020. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo

Elizabeta Matuzalem Marinović
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Povezanost medicinskih pokazatelja težine i rasporeda ozljeda utvrđenih obdukcijom smrtno stradalih u prometnim nesrećama i vrsta sudionika u prometu“


Mentor: izv. prof. dr. sc. Vedrana Petovečki, komentor: prof. dr. sc. Mladen Marcikić
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1. prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo i  Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik
2. izv. prof. dr. sc. Ivan Lovrić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
3. prof. dr. sc. Šimun Anđelinović, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, član

Rezervni članovi: izv. prof. dr. sc. Milanka Mrčela, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučiliša u Osijeku i doc. dr. sc. Boris Dumenčić, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u petak, 23. listopada 2020.g., u 10:00 u predavaonici S1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4