• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV
na javnu obranu teme doktorske disertacije
12. siječnja 2021. godine u 14:00h

Javna prezentacija održat će se u predavaonici S-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Danijela Radanović Šuk, dr. med.
Naslov teme doktorske disertacije: „Cjelovita transkriptomska analiza tkiva štitnjače u oboljelih od Hashimotove bolesti uporabom sekvenciranja sljedeće generacije“

Mentor: izv. prof. dr. sc. Mario Štefanić
Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita profesorica u trajnom zvanju  Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2. doc. dr. sc. Tomislav Kizivat, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član
3. doc. dr. sc. Oliver Vugrek, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer Bošković Zagreb, član