• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/20-04-14, URBROJ: 2158-61-05-20-12) od 22. prosinca 2020. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo

Mirta Klapec Basar
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

„Mogućnosti utjecaja tima obiteljske medicine na smanjenje promjenjivih čimbenika kardiovaskularnog rizika“
Mentor: prof. dr. sc. Rudika Gmajnić
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    prof. dr. sc. Maja Miškulin, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
2.    izv. prof. dr. sc. Ljiljana Trtica Majnarić, izvanredna profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i Medicinskog fakulteta Osijek, članica
3.    izv. prof. dr. sc. Ines Diminić –Lisica, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, članica

Rezervni članovi: doc. dr. sc. Lana Maričić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Sandra Makarović, docentica Medicinskog fakulteta u Sveučilišta u Osijeku.

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u petak, 15. siječnja 2021.g., u 14:00 u predavaonici S1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4