• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/21-04-01, URBROJ: 2158-61-05-21-17) od 3. veljače 2021. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo

Sanja Kanisek
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Povezanost psiholoških obilježja s prirastom tjelesne masne u zdravih trudnica“

Mentor: prof. dr. sc. Rudika Gmajnić, komentorica: prof. dr. sc. Željka Vukšić
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    izv. prof. dr. sc. Dunja Degmečić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2.    doc. dr. sc. Andrijana Muller, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
3.    doc. dr. sc. Maja Cigrovski Berković, docentica Medicinskog fakulteta u Zagrebu, članica
Rezervni članovi: izv. prof. dr. sc. Ines Bilić-Ćurčić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u srijedu, 24. veljače 2021.g., u 12:00 u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4