• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

U ponedjeljak 30. rujna 2019. godine na Sveušilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku potpisan je Ugovor o suradnji Medicinskog fakulteta Osijek i AMEOS Spitalgesellschaft mbH.
Potpisan je i Ugovor o kliničko-praktičnoj izobrazbi.

Ugovore su potpisali prof.dr.sc. Jure Mirat - dekan Medicinskog fakulteta Osijek i dr. Axel Paeger, te g. Michael Dieckmann.

1

 

2

 

3

 

4