• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Dana 21.11.2019. u prostorijama Medicinskog fakulteta Osijek potpisan je Ugovor o suradnji Medicinskog fakulteta Osijek i Zdravstvena fakulteta - Univerza v Ljubljani.

Ugovor su potpisali dekan Medcinskog fakulteta Osijek prof.dr.sc. Jure Mirat i dekan Zdravstvena fakulteta - Univerza v Ljubljani doc.dr.sc. Andrej Starc.