• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

U prostorima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 22. studenog 2019. godine održana je sjednica Dekanske konferencije medicinskih fakulteta u Republici Hrvatskoj. Na sjednici se raspravljalo o nacrtu Pravilnika o normativima i standardima koje moraju ispunjavati klinike, kliničke bolnice i klinički bolnički centri za dodjelu naziva klinička ustanova, suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom, centrima za zdravstvenu djelatnost medicinskih fakulteta u RH, projektu simulacijskih centara medicinskih fakulteta u RH, o projektu edukacije mentora specijalizanata za vrijeme specijalističkog usavršavanja, o projektu HKO na visokim učilištima, implementaciji Knjižica kliničkih vještina, nacrtu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, financiranju časopisa CMJ i integriranom radnom odnosu.

Samom početku sjednice prisustvovali su predstavnici svih fakulteta biomedicinskog područja, dekani Medicinskog fakulteta Split prof.dr.sc. Zoran Đogaš, Medicinskog fakulteta Zagreb prof.dr.sc. Marijan Klarica, Medicinskog fakulteta Rijeka prof.dr.sc. Tomislav Rukavina te Medicinskog fakulteta Osijek prof.dr.sc. Jure Mirat uz prodekane i tajnike. Konferenciju je pozdravio i Rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof.dr.sc. Vlado Guberac. Domaćin, dekan Medicinskog fakulteta Osijek prof.dr.sc. Jure Mirat, otvorio je Dekansku konferenciju s nekoliko pozdravnih riječi te poželio svima uz uspješan rad i ugodan boravak u Gradu na Dravi.