• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

U sklopu Dana Akademije medicinskih znanosti Hrvatske održanog  11.12.2019. godine doc. dr. sc. Aniti Matić uručena je znanstvena nagrada “Borislav Nakić” za najbolji znanstveni rad iz područja medicine objavljen u 2018.  godini. Nagrada je namijenjena mladim znanstvenicima do 35 godina.
Nagrađeni rad pod naslovom “High salt intake shifts the mechanisms of flow-induced dilation in the middle cerebral arteries of Sprague-Dawley rats“ objavljen je u časopisu  American journal of physiology heart and circulatory physiology. Prema izvješću o citiranosti JCR (Journal Citation Report) časopis je rangiran u Q1 kvartili uz čimbenik odjeka za 2017. (impact factor IF) IF = 3,569.

amatic1
Cilj studije bio je razjasniti mehanizme protokom posredovane središnje moždane arterije, izražaj gena uključenih u dilatacijske putove te ulogu oksidativnog stresa u promijenjenim mehanizmima kod Sprague-Dawley štakora na visokoslanoj dijeti.
Prikazani rezultati dokazuju kako konzumacija visokih koncentracija soli (NaCl-a) u razdoblju od tjedan dana narušava o endotelu ovisnu protokom posredovanu dilataciju u otporničkim moždanim krvnim žilama. Promatranjem mehanizama protokom posredovane dilatacije utvrđena je ovisnost dilatacije središnje moždane arterije kod niskoslane skupine o razini dušikovog oksida, metabolitima ciklooksigenaza i metabolitima epoksieikozatrienoične kiseline (EETs-a) podjednako, dok je razina dilatacije u skupini visokoslane dijete isključivo ovisna o razini dostupnog dušikovog oksida. TEMPOL in vivo poboljšava razinu dilatacije što dokazuje ključnu ulogu oksidativnog stresa u narušavanju razine protokom posredovane dilatacije središnje moždane arterije pod utjecajem visokog unosa soli. Visokoslana dijeta značajno smanjuje genski izražaj ciklooksigenaza te povećava proteinski izražaj HIF-1α i VEGF gena. Utvrđena je značajno smanjena biodostupnost dušikovog oksida i povećana razina superoksida na endotelu središnje moždane arterije u visokoslanoj skupini.
Ovi podaci po prvi put pokazuju kako su mehanizmi protokom posredovane dilatacije različiti u uvjetima unosa niske i visoke koncentracije soli, dokazuju komplementarnost mehanizama kod središnje moždane arterije zdravog endotela te ulogu oksidativnog stresa i transkripcijskog faktora HIF-1α u navedenim mehanizmima.
Rad predstavlja originalan doprinos znanosti te su rezultati koji  povezuju funkcionalne studije s biokemijskim i podacima molekularnog genskog i proteinskog izražaja posebno vrijedni za razumijevanje tih procesa.

Navedeno znanstveno istraživanje je provedeno u sklopu doktorske disertacije doc. dr. sc. Anite Matić, pod mentorstvom prof. dr. sc. Ines Drenjančević.

amatic2