• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

KLASA: 112-01/20-01/07
URBROJ: 2158-61-05-20-01

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI  FAKULTET OSIJEK

Poništava
NATJEČAJ

Poništava se Natječaj:

- objavljen dana 22. siječnja 2020. godine  u „Narodnim novinama“ broj 9/2020., regionalnom izdanju „Večernjeg lista“, internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinskog fakulteta Osijek i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Osijek (KLASA:112-01/20-01/02, URBROJ: 2158-61-05-20-01)

i

Poništava se Ispravak Natječaja:

- objavljenog 29. siječnja 2020. godine u „Narodnim novinama“ broj 11/2020., regionalnom izdanju „Večernjeg lista“, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinskog fakulteta Osijek i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Osijek (KLASA:112-01/20-01/04, URBROJ:2158-61-05-20-01 ).

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
Josipa Huttlera 4,  31.000 OSIJEK

tekst pon. natječaja (.pdf)

objavljeno: 12.02.2020.