• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Poštovani,
Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjenosti uvjeta s prijedlogom izbora jednog (1) zaposlenika/zaposlenice u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 10% radnog vremena u Katedri za kirurgiju, urologiju, ortopediju i fizikalnu i rehabilitcijsku medicinu u nastavnoj bazi KBC Osijek Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku razmotrilo je pristigle prijave na Natječaj te je utvrdilo pravovremenost, potpunost dokumentacije i ispunjenost formalnih uvjeta iz Natječaja.

U otvorenom roku na Natječaj prijavu je podnijelo dvoje (2) kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kako slijedi:

1.    Dr. sc. Borna Kovačić, dr. med.
2.    Dr. sc. Ksenija Musa-Juroš, dr. med.

Razgovor (intervju) održat će se u srijedu, 17. lipnja 2020. godine pred Stručnim povjerenstvom, u velikoj informatičkoj učionici (1. kat) na Medicinskom fakultetu Osijek, Josipa Huttlera 4, s početkom u 14,00 sati.
Stručno povjerenstvo prilikom razgovora (intervjua) provjerit će motivaciju i sklonost k znanstveno-istraživačkom radu u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničkih medicinskih znanosti, znanstvenoj grani kirurgija.
Kandidati su obvezni pristupiti usmenom razgovoru (intervjuu) u navedenom terminu. Kandidati koji ne pristupe razgovoru (intervjuu) u navedenom terminu isključuju se iz daljnje provedbe natječajnog postupka.

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK  POVJERENSTVA
Izv. prof. dr. sc. Goran Kondža, v.r.

objavljeno: 12.6.2020.