• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Poštovani,
Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjenosti uvjeta s prijedlogom izbora jednog (1) zaposlenika/zaposlenice u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti (znanstvene grane otorinolaringologija) na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 15% radnog vremena u Katedri za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku razmotrilo je pristigle prijave na Natječaj te je utvrdilo pravovremenost, potpunost dokumentacije i ispunjenost formalnih uvjeta iz Natječaja.

U otvorenom roku na Natječaj prijavu je podnijela jedna (1) kandidatkinja koja ispunjavaja formalne uvjete natječaja, kako slijedi:

1.    Dr. sc. Tihana Mendeš, dr. med.
Razgovor (intervju) održat će se u srijedu, 1. srpnja 2020. godine pred Stručnim povjerenstvom, u Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, KBC Osijek, Josipa Huttlera 4, s početkom u 14,00 sati.
Stručno povjerenstvo prilikom razgovora (intervjua) provjerit će motivaciju i sklonost k znanstveno-istraživačkom radu u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničkih medicinskih znanosti, znanstvenoj grani otorinolaringologija.
Kandidati su obvezni pristupiti usmenom razgovoru (intervjuu) u navedenom terminu. Kandidati koji ne pristupe razgovoru (intervjuu) u navedenom terminu isključuju se iz daljnje provedbe natječajnog postupka.

S poštovanjem,
PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA
Prof. dr. sc. Andrijana Včeva, v.r.