• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

U petak, 2. listopada 2020. godine na Medicinskom fakultetu u predavaonici P1 (prizemlje), Huttlerova 4 održan je akademski sat za studente Sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicine i preddiplomskog sveučilišnog studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika.

Medicinski fakultet Osijek studentima prve godine uručio je paket dobrodošlice u vidu Medicinske kute koja će ih pratiti u njihovom budućem školovanju.