blank

Tečaj trajne edukacije

Katedra za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju Medicinskog fakulteta Osijek i Odjel za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata Opće bolnice «Dr. Josip Benčević» u Slavonskom Brodu organiziraju međunarodni tečaj trajne izobrazbe I. kategorije na temu «OSA dječje dobi - dijagnostika i terapija».

program tečaja (.pdf)

Javna obrana doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije 25. rujna 2017. godine u 15:00h

Javna prezentacija održat će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Tatjana Rotim, dr.med.
Naslov doktorske disertacije: „Točnost značajki ultrazvučnog prikaza regionalnih limfnih čvorova u prepoznavanju  presadnica tumora“
Mentorica: doc.dr.sc. Branka Kristek

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof.dr.sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijeku, predsjednik
  2. prof.dr.sc. Boris Brkljačić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član
  3. dr.sc. Damir Štimac, znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta Osijek, član

Rezervni član: dr.sc. Otmar Rubin, znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta Osijek

Jedinstvena sveučilišna studentska anketa - obavijest studentima

Drage studentice, dragi studenti,
i akademske 2016./2017. godine naše Sveučilište nastavlja s provedbom Jedinstvene sveučilišne studentske ankete.
Anketi ćete ove godine moći pristupiti pomoću elektroničkog identiteta AAI@EduHr, a ispunjavanje ankete bit će uvjet za upis više godine studija ili završetak studija.
Anketi možete pristupiti na:
http://anketa.unios.hr/
počevši od 16. rujna 2017. od 12:00.
Nakon što ispunite anketne obrasce za sve nastavnike i suradnike, moći ćete samostalno ispisati potvrdu koju ćete, uz ostale dokumente, priložiti pri upisu u višu godinu studija i završetak studija.
Anketa je u potpunosti anonimna.

Natječaj za upis izvanrednih studenata starijih od 25 godina u I. godinu sveučilišnog preddiplomskog studija dentalna higijena u akademskoj 2017./2018. godini.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET DENTALNE MEDICINE I ZDRAVSTVA OSIJEK

Sukladno Suglasnosti Rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 08. 09. 2017. o povećanju upisne kvote za studente starije od 25 godina na sveučilišnom preddiplomskom studiju Dentalna higijena u akademskoj 2017./2018. godini od 14. 09. 2017. raspisuje

NATJEČAJ
ZA UPIS IZVANREDNIH STUDENATA STARIJIH OD 25 GODINA U I. GODINU SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA DENTALNA HIGIJENA
U AKADEMSKOJ 2017./2018. GODINI

Sveučilišni preddiplomski studij Dentalna higijena traje šest semestara, odnosno tri godine i završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica dentalne higijene – univ.bacc.dent.hig. (180 ECTS boda).  

1. Uvjeti upisa
Prijavu mogu podnijeti pristupnici koji imaju završenu:
-    četverogodišnju srednju školu  bez obveze polaganje državne mature  i stariji su od 25 godina

2. Prijave za razredbeni postupak
Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet dentalne medicine i zdravstva Osijek, Crkvena 21 (prijave dostaviti na adresu Cara Hadrijana 10 E, 31 000 Osijek) ili osobno u Ured za studente studija dentalne higijene, Cara Hadrijana 10 E, prvi kat, soba K-10, od 15. rujna 2017. do 22. rujna 2017. svakodnevno u uredovno radno vrijeme.

Dokumenti  potrebni za prijavu:

•    prijavu za upis s uplatnicom o uplaćenim troškovima razredbenog postupka (obrazac prijave može se podići s web stranice Fakulteta kao i primjer uplatnice);
•    svjedodžbe svih razreda srednje škole - izvornik ili ovjerena preslika;
•    svjedodžba o završetku srednjoškolskog obrazovanja - izvornik ili ovjerena preslika;
•    domovnica ili dokaz o državljanstvu – preslik (izvornik na uvid)
•    rodni list - izvornik (ne stariji od 6 mjeseci)

3. Razredbeni postupak
Razredbeni postupak se sastoji od:
•    vrednovanja općeg uspjeha iz srednje škole te uspjeha iz predmeta biologija, kemija, fizika tijekom školovanja
•    dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti (Test psihomotorike)


Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti (Test psihomotorike - primjer uplatnice)
Testiranje psihomotoričkih sposobnosti se obavlja u prostorima Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek, Crkvena 21 u Osijeku na dan 23. rujna 2017. godine.
Obzirom da testiranje zahtijeva individualni pristup, a i zbog neometanog odvijanja testa, isti se odvija prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek nakon završetka prijave.
Rezultati testa psihomotoričkih sposobnosti biti će objavljeni 26. rujna 2017. godine na web stranici Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek.
Žalbe na Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se u pisanom obliku 26. rujna 2017.  godine u vremenu od 9,00 do 12,00 sati u Uredu za studente studija dentalne higijene soba K-10 u prostorima Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.
Uvid u dokumentaciju će se obaviti 27. rujna 2017. godine u vremenu od 9,00 do 12,00 sati isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Uredu za studente studija dentalne higijene soba K-10 u prostorima Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.
O provjeri psihomotoričkih sposobnosti
Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.

4. Rezultati
Rezultati razredbenog postupka i konačna rang lista pristupnika koji su stekli pravo upisa u I. godinu sveučilišnog preddiplomskog studija Dentalna higijena bit će objavljeni na web stranici Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek www.fdmz.hr


5. Upisi
Upis pristupnika koji su ostvarili pravo upisa provest će se 27. rujna 2017. u Uredu za studente studija dentalne higijene soba K-10 u prostorima Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

6. Upisna kvota i školarina
BROJ UPISNIH MJESTA: 25 izvanrednih studenata
VISINA ŠKOLARINE: 9.240,00 kn po godini studija  

Studenti koji ostvare pravo upisa na sveučilišni preddiplomski studij Dentalna higijena dužni su navedeni iznos školarine uplatiti prilikom upisa.

7. Obavijesti
Dodatne obavijesti o natječaju zainteresirani mogu dobiti putem maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. te putem stranice Fakulteta www.mefos.unios.hr i www.fdmz.hr

 

tekst natječaja (.pdf)

 

Nastupno predavanje - obavijest

O B A V I J E S T

Izvješćujemo vas da će dr. sc.  BORO  NOGALO,  dr. med., poslijedoktorand  u  Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta Osijek u povodu svoga izbora u  znanstveno-nastavno zvanje  docenta u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani pedijatrija održati javno nastupno predavanje pod naslovom:

„AKUTNI  I  KRONIČNI  KAŠALJ  KOD DJECE“

Predavanje će se održati u  petak, 15. rujna 2017. god. s početkom u 13.30 sati u predavaonici Dječje bolnice Srebrnjak, nastavnoj bazi Medicinskog fakulteta Osijek - nastava za studente Medicinskog fakulteta Osijek.

Članovi  stručnog povjerenstva:

  1. doc. dr. sc. Mirjana Turkalj - predsjednik
  2. izv. prof. dr. sc. Davor Plavec - član
  3. doc. dr. sc. Damir Erceg – član

Natječaj Erasmus+

Sveučilište u Osijeku objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora iz ERASMUS+ programa (Ključne aktivnosti 1) za individualnu odlaznu ERASMUS+ mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka na inozemnim visokoškolskim ustanovama u ljetnom semestru akademske godine 2017/2018., te u svrhu obavljanja stručne prakse u inozemstvu u razdoblju 01.11.2017.-30.09.2018.

Natječaj, upute za prijavu na natječaj i provedbu mobilnosti te prijavni obrasci dostupni su na web stranci:

http://www.unios.hr/erasmus-ka1-mobilnost-2017-2018/

Javna obrana doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije
14. rujna 2017. godine u 14:00h


Javna prezentacija održati će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Jasmina Rajc, dr.med.
Naslov doktorske disertacije: „ Ekspresija Nectin-4 proteina u luminalnim B, HER2 negativnim karcinomima dojke“
Mentor: izv.prof.dr.sc. Damir Gugić, komentorica: izv.prof.dr.sc. Milanka Mrčela

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof.dr.sc. Snježana Tomić, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta u Splitu, predsjednica
  2. doc.dr.sc. Ksenija Marjanović, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
  3. doc.dr.sc. Ilijan Tomaš, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član

Rezervni član: prof.dr.sc. Mladen Marcikić, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek

Predavanje Rascjep usne i nepca: multidisciplinarni timski pristup

Poštovani, zadovoljstvo mi je pozvati vas na Predavanje uglednih profesora (Distinguished Teacher Lecture) Europskog ortodontskog društva (European Orthodontic Society), koje će se održati u petak, 29. rujna 2017. u videokonferencijskoj predavaoni Medicinskog fakulteta Osijek. Predavanje organizira Hrvatsko društvo ortodonata HLZ-a u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

prof.dr.sc. Anne Marie Kuijpers-Jagtman
Rascjep usne i nepca: multidisciplinarni timski pristup

Anne Kuijpers-Jagtman profesorica je ortodoncije na Sveučilištu Radboud u Nijmegenu, Nizozemska, supredsjedateljica je Europskog ortodontskog profesorskog foruma i predsjedateljica mreže za europske ortodontske programe temeljene na Erasmusu (NEBEOP). Godine 2009. i 2012. dobila je titulu Principal Lecturer za svoje nastavne aktivnosti. Njezina klinička aktivnost tijekom niza godina bila je usmjerena na liječenje rascjepa te je danas vodeći europski stručnjak za rascjepe. Glavna je urednica međunarodnog znanstvenog časopisa Orthodontics and Craniofacial Research.
Cilj ovog predavanja je dati multidisciplinarni pregled na mogućnosti, ograničenja i probleme u liječenju pacijenata s rascjepom usne i nepca s ciljem da se kliničarima pruži dostatne informacije za liječenje takvih bolesnika. Također je cilj da se kliničari upoznaju s mogućim ishodima liječenja, kad se liječenje provodi u suradnji sa specijaliziranim centrima.

Više o predavanju i predavaču možete naći na: www.hrorto.hr.
Prijavu za predavanje molimo izvršite na sljedećoj poveznici:
http://hrorto.hr/hr/prijava-sudionika/

program predavanja (.pdf)

webmail studomat  knjiznica alumni