• 1
 • 2
 • web 2000 3
 • web 2000 1

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
raspisuje
NATJEČAJ ZA UPIS U
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PSIHIJATRIJA u akademskoj godini 2016./2017.


PRAVO PRIJAVE ZA UPIS   imaju specijalizanti psihijatrije najmanje na drugoj godini specijalizacije ili specijalisti psihijatrije.
POTREBNA DOKUMENTACIJA  :

 • izvornik ili ovjerena  preslika diplome o završenom medicinskom fakultetu    
 • potvrda o položenom državnom ispitu
 • rješenje o specijalizaciji ili odobrenje za specijalizaciju
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika
 • potvrda o prosjeku ocjena diplomskog studija
 • domovnica
 • životopis (na europass obrascu dostupnom na web stranici Fakulteta)
 • odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova studija (ukoliko pravne osobe plaćaju troškove studija)  ili  osobno potpisanu izjavu (ukoliko pristupnici sami plaćaju troškove studija)
 • presliku uplatnice  u iznosu od 300,00 kn na IBAN HR0825000091102014297 (poziv na broj: 70 - pristupnikov OIB )  te s naznakom: za troškove razredbenog postupka)
 • državni biljeg u iznosu od 20,00 kn

Na Natječaj se prijavljuje  na propisanim obrascima (obrazac za prijavu, obrazac za životopis) koji se nalaze na web stranici studija   www.mefos.hr      kao privitak tekstu Natječaja.
Kompetencije koje student stječe završetkom studija:
Poslijediplomski specijalistički studij  Psihijatrije ustrojava se i izvodi kao obvezni dio specijalizacije.
Završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija iz Psihijatrije očekuje se svladavanje najnovijih teorijskih i praktičnih vještina iz područja psihijatrije.  
Detalji o studijskom programu nalaze se na   stranici www.mefos.hr
BROJ UPISNIH MJESTA: 20
POČETAK  I MJESTO IZVOĐENJA NASTAVE:  ljetni semestar 2016./2017., Medicinski fakultet Osijek i nastavne baze Medicinskog fakulteta Osijek – Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“.
TRAJANJE STUDIJA I VISINA ŠKOLARINE:  Poslijediplomski specijalistički studij  dio je specijalizacije iz psihijatrije.  Trajanje Poslijediplomskog specijalističkog studija Psihijatrija, kao obveznog dijela specijalizacije iz psihijatrije,  propisano je Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju doktora medicine.
Ukupna školarina studija iznosi 12.000,00 kuna.
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE  03. travanj 2017.

Prijave se   dostavljaju  na adresu:


 
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet Osijek
Odsjek za poslijediplomski studij
Cara Hadrijana 10E
31 000  Osijek


Prijave koje nisu u skladu s uputama ili  nisu potpune neće se uzimati u obzir.

CVobrazac (.doc)
Europske jezične razine tablica za samoprocjenu (.doc)
Natječaj za upis Psihijatrija 2016./2017. (.doc)
Obrazac za prijavu (.doc)