blank

Javne obrane tema

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije 23. svibnja 2017. godine u 13:00h

Javna prezentacija održat će se u Kabinetu kliničkih vještina, predavaonica P-8 u zgradi Campusa Medicinskog fakulteta Osijek, Cara Hadrijana 10E, Osijek
Pristupnik: Davor Jurlina, dr.dent.med.
Naslov teme doktorske disertacije: „Učestalost molarno incizivne hipomineralizacije kod osmogodišnjaka na području istočne Hrvatske“
Mentor: doc.dr.sc. Marko Matijević, komentor: doc.dr.sc. Zvonimir Užarević

Povjerenstvo za obranu:

  1. prof.dr.sc. Domagoj Glavina, redoviti profesor Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, predsjednik
  2. prof. dr. sc. Maja Miškulin, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
  3. doc.dr.sc. Marko Matijević, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član i mentor


Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije 31. svibnja 2017. godine u 16:00h

Javna prezentacija održat će se u Kabinetu kliničkih vještina, predavaonica P-8 u zgradi Campusa Medicinskog fakulteta Osijek, Cara Hadrijana 10E, Osijek
Pristupnica: Lidija Bijelić, dr.med.
Naslov teme doktorske disertacije: „Procjena onečišćenja okoliša Istočne Hrvatske metalima i metaloidima“
Mentor: prof.dr.sc. Dinko Puntarić, komentor: doc.dr.sc. Domagoj Vidosavljević

Povjerenstvo za obranu:

  1. izv.prof.dr.sc. Karlo Kožul, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. doc.dr.sc. Marica Miletić Medved, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
  3. prof.dr.sc. Dinko Puntarić, redoviti profesor Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, član i mentor

webmail studomat  knjiznica alumni