blank

Prijave za test psihomotorike 2017. - dentalna medicina - jesenski rok

 

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA MEDICINA
PRIJAVA ZA TEST PSIHOMOTORIKE - AKADEMSKA GODINA 2017./2018.

Način prijave

Za test psihomotorike kandidati se prijavljuju putem web stranice Medicinskog fakulteta Osijek.

Obrazac prijave

Prijaviti se možete isključivo popunjavanjem slijedećeg prijavnog obrasca OBRAZAC.

Pri pristupanju na samo testiranje dužni ste priložiti potvrdu o izvršenoj uplati. Kandidati koji ne donesu potvrdu o uplati neće moći pristupiti testiranju.

Sliku ispravno popunjene uplatnice možete vidjeti OVDJE.

Rok za prijavu

Prijave traju od 24. srpnja 2017.godine do 4. rujna 2017. godine.

Testiranje

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti se obavlja u prostorima Medicinskog fakulteta Osijek, Crkvena ulica 21 u Osijeku na dan 9. rujna 2017. godine.

S obzirom da testiranje zahtijeva individualni pristup, a i zbog neometanog odvijanja testa, isti se odvija prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Medicinskog fakulteta Osijek nakon završetka prijave.

Rezultati testa psihomotoričkih sposobnosti  će biti objavljeni 11. rujna 2017. godine na web stranici Medicinskog fakulteta Osijek.

Žalbe na Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se u pisanom obliku 12. rujna 2017. godine u vremenu od 9 do 12 sati u Referadi dentalne medicine soba K-10 u prostorima Medicinskog fakulteta Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

Uvid u dokumentaciju će se obaviti 12. rujna 2017. godine isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Referadi dentalne medicine soba K-10 u prostorima Medicinskog fakulteta Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

O provjeri psihomotoričkih sposobnosti

Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.

 

Prijave za test psihomotorike 2017. - dentalna higijena - jesenski rok

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA HIGIJENA
PRIJAVA ZA TEST PSIHOMOTORIKE - AKADEMSKA GODINA 2017./2018.

Način prijave

Za test psihomotorike kandidati se prijavljuju putem web stranice Medicinskog fakulteta Osijek.

Obrazac prijave

Prijaviti se možete isključivo popunjavanjem slijedećeg prijavnog obrasca OBRAZAC
Pri pristupanju na samo testiranje dužni ste priložiti potvrdu o izvršenoj uplati. Kandidati koji ne donesu potvrdu o uplati neće moći pristupiti testiranju.
Sliku ispravno popunjene uplatnice možete vidjeti OVDJE.

Rok za prijavu

Prijave traju od 24. srpnja 2017.godine do 4. rujna 2017. godine.

Testiranje

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti se obavlja u prostorima Medicinskog fakulteta Osijek, Crkvena ulica 21 u Osijeku na dan 9. rujna 2017. godine.
S obzirom da testiranje zahtijeva individualni pristup, a i zbog neometanog odvijanja testa, isti se odvija prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Medicinskog fakulteta Osijek nakon završetka prijave.

Rezultati testa psihomotoričkih sposobnosti  će biti objavljeni 11. rujna 2017. godine na web stranici Medicinskog fakulteta Osijek.
Žalbe na Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se u pisanom obliku 12. rujna 2017. godine u vremenu od 9 do 12 sati u Referadi dentalne higijene soba K-10 u prostorima Medicinskog fakulteta Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

Uvid u dokumentaciju će se obaviti 12. rujna 2017. godine isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Referadi dentalne higijene soba K-10 u prostorima Medicinskog fakulteta Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

O provjeri psihomotoričkih sposobnosti

Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.

webmail studomat  knjiznica alumni