blank

Javna obrana teme

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije 13. veljače 2018. godine u 13:00h

Javna prezentacija održati će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnik: Antun Šumanovac, dr.med.
Naslov doktorske disertacije: „Dinamički model cikličkog opterećenja plodovih ovoja u simuliranim intrauterinim uvjetima“
Mentor: prof.dr.sc. Robert Selthofer, komentor: prof.dr.sc. Radivoje Radić

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof.dr.sc. Siniša Šijanović, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. doc.dr.sc. Andrijana Müller, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
  3. izv.prof.dr.sc. Olga Cvijanović Peloza, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Rijeci, članica

webmail studomat  knjiznica alumni