blank

Upisi u prvu godinu

UPISI 2018.

Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2018./2019. (.pdf)

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINA

Upisna kvota

Upisna kvota u akademskoj 2018./2019. godini iznosi:

Sveučilišni studij
Redoviti studenti
Strani državljani
Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicina (6 godina)
65
5

 Uvjeti upisa

Prijava ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe Medicinskog fakulteta Osijek za sve pristupnike izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr

Za upis na Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine pristupnici moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu iz svakog od sljedeća tri predmeta:

•    matematika na razini B – 0% upisnih bodova
•    hrvatski jezik na razini B -  0% upisnih bodova
•    strani jezik na razini B - 0% upisnih bodova

te položene obvezne izborne predmete  i to:

•    biologija – 25% upisnih bodova
•    kemija - 25% upisnih bodova
•    fizika - 25% upisnih bodova

Na temelju uspjeha u srednjoj školi pristupnici mogu ostvariti maksimalno 25% upisnih bodova.

Preduvjet za upis

•    Liječnička potvrda o osnovnim zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij

Termini upisa

Upisi će se provoditi u:
•    ljetnom roku: 19. srpnja 2018.
•    jesenskom roku: 24. rujna 2018.

Detaljan raspored upisa za ljetni rok bit će objavljen ovdje 17. srpnja 2018. godine, a za jesenski rok ovdje 21. rujna 2018. godine.

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, a ne upišu se prema utvrđenom rasporedu, gube pravo na upis.

Dokumenti za upis

Obrazac potrebna dokumentacija za upis može se skinuti ovdje.
Primjer uplatnice može se vidjeti ovdje.
Obrazac liječničke potvrde može se skinuti ovdje.

 PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

Upisna kvota

Upisna kvota u akademskoj 2018./2019. godini iznosi:

Sveučilišni studij
Redoviti studenti
Strani državljani
Sveučilišni preddiplomski studij medicinsko laboratorijska dijagnostika (3 godine)
30
5

Uvjeti upisa

Prijava ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe Medicinskog fakulteta Osijek za sve pristupnike izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr

Za upis na Sveučilišni preddiplomski studij medicinsko laboratorijske dijagnostike pristupnici moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu iz svakog od sljedeća tri predmeta:

•    matematika na razini B – 15% upisnih bodova
•    hrvatski jezik na razini B -  20% upisnih bodova
•    strani jezik na razini B - 20% upisnih bodova

te položen obvezni izborni predmet  Kemija koji se boduje s 20% upisnih bodova.

Izborne predmete Biologiju ili Fiziku kandidati ne moraju položiti (nisu obvezni), a polaganjem jednog predmeta stječu se dodatni bodovi te će se najbolji rezultat vrednovat s 20.0% .
Na temelju uspjeha u srednjoj školi pristupnici mogu ostvariti maksimalno 25% upisnih bodova.

Preduvjet za upis

•    Liječnička potvrda o osnovnim zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij
•    Priložena medicinska dokumentacije koja uključuje nalaz oftalmologa koji se odnosi na oštrinu vida i razlikovanje boja

Termini upisa

Upisi će se provoditi u:
•    ljetnom roku: 20. srpnja 2018.
•    jesenskom roku: 24. rujna 2018.

Detaljan raspored upisa za ljetni rok bit će objavljen ovdje 17. srpnja 2018. godine, a za jesenski rok ovdje 21. rujna 2018. godine.

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, a ne upišu se prema utvrđenom rasporedu, gube pravo na upis.

Dokumenti za upis

Obrazac potrebna dokumentacija za upis može se skinuti ovdje.
Primjer uplatnice može se vidjeti ovdje.
Obrazac liječničke potvrde može se skinuti ovdje.


webmail studomat  knjiznica alumni