blank

2. osječki dani bioetike

2. OSJEČKI DANI BIOETIKE
Osijek, 5.–6. studenoga 2018.

Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Centar za integrativnu bioetiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
UNESCO-va katedra za bioetiku (Sveučilište u Haifi) –
Hrvatska jedinica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti
Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku
Hrvatsko bioetičko društvo
Centar za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu
Centar za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta
Sveučilišta sv. Ćirila i Metoda u Skopju

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Cara Hadrijana 10, Osijek

Plakat ODB 600

2. osječki dani bioetike - program (.pdf)

2. osječki dani bioetike - knjižica sažetaka (.pdf)

webmail studomat  knjiznica alumni