• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
raspisuje
NATJEČAJ ZA UPIS 20 PRISTUPNIKA U
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ ULTRAZVUK U KLINIČKOJ MEDICINI, SMJER KARDIOLOGIJA
u akademskoj 2018./2019. godini


I.
Poslijediplomski specijalistički studij za stjecanje akademskog naziva sveučilišni magistar odnosno sveučilišna magistra ehokardiografije iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer kardiologija traje jednu (1) godinu, odnosno, dva (2) semestra  te je za završetak potrebno steći najmanje 60 ECTS bodova.

II.
PRAVO PRIJAVE ZA UPIS  imaju doktori medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz ultrazvuka u kliničkoj medicini, smjer kardiologija nakon prve godine specijalističkog usavršavanja ili specijalisti iz ultrazvuka u kliničkoj medicini, smjer kardiologija.
III.
POTREBNA DOKUMENTACIJA  :
•    izvornik ili ovjerena  preslika diplome o završenom medicinskom fakultetu    
•    potvrda o položenom državnom ispitu
•    rješenje o specijalizaciji ili odobrenje za specijalizaciju
•    dokaz o poznavanju jednog stranog jezika
•    potvrda o prosjeku ocjena diplomskog studija
•    domovnica
•    životopis (na europass obrascu dostupnom na web stranici Fakulteta)
•    odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova studija (ukoliko pravne osobe plaćaju troškove studija)  ili  osobno potpisanu izjavu (ukoliko pristupnici sami plaćaju troškove studija)
•    presliku uplatnice  u iznosu od 300,00 kn na IBAN HR0825000091102014297 (poziv na broj: pristupnikov OIB - 71)  te s naznakom: za troškove razredbenog postupka)

Na Natječaj se prijavljuje  na propisanim obrascima (obrazac za prijavu, obrazac za životopis) koji se nalaze na web stranici studija  www.mefos.unios.hr kao privitak tekstu Natječaja.
Kompetencije koje student stječe završetkom studija:
Poslijediplomski specijalistički studij Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer kardiologija ustrojava se i izvodi kao dio specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz ultrazvuka u kliničkoj medicini, smjer kardiologija.
Završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer kardiologija očekuje se svladavanje najnovijih teorijskih i praktičnih vještina iz kardiologije.  
Detalji o studijskom programu nalaze se na stranici www.mefos.unios.hr
IV.
Ukupna školarina studija iznosi 12.000,00 kuna. Školarina se plaća u cijelosti.
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE  30. studenoga 2018.

Prijave se dostavljaju  na adresu:

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet Osijek
Odsjek za  poslijediplomske studije
Josipa Huttlera 4
31 000  Osijek

Prijave koje nisu u skladu s uputama ili  nisu potpune neće se uzimati u obzir.

tekst natječaja (.pdf)

objavljeno: 09.11.2018.