• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Odlukom o visini troškova u provedbi postupka provjere vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava o stečenim akademskim ili stručnim nazivima na Medicinskom fakultetu Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 11. veljače 2019. godine  (KLASA: 602-04/19-07/08, URBROJ: 2158-60-61-01-19-02) utvrđena je visina troškova u iznosu od 150,00 kuna koju snose podnositelji zahtjeva za provjeru vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava.
Slijedom navedenog, prilikom podnošenja zahtjeva za provjeru vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava o stečenim akademskim ili stručnim nazivima, potrebno je uz zahtjev priložiti:
•    presliku diplome
•    dokaz o izvršenoj uplati troškova provjere vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava u iznosu od 150,00 kuna na račun Medicinskog fakulteta Osijek

Podaci za uplatu:
Platitelj:                 Naziv ustanove
Primatelj:               Medicinski fakultet Osijek, Josipa Huttlera 4, 31 000 Osijek
Iznos:                    150,00 kn
IBAN primatelja:      HR0825000091102014297
Poziv na broj:          OIB platitelja - 01
Opis plaćanja:        trošak provjere vjerodostojnosti

Odluka o visini troškova u provedbi postupka provjere vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava o stečenim akademskim ili stručnim nazivima na Medicinskom fakultetu Osijek