• 1
 • 2
 • web 2000 3
 • web 2000 1

Održana promocija na Medicinskom fakultetu Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 25. travnja 2019 godine.

 • sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
 • sveučilišni preddiplomski studij medicinsko laboratorijska dijagnostika
 • sveučilišni diplomski studij medicinsko laboratorijska dijagnostika
 • sveučilišni preddiplomski studij sestrinstvo
 • sveučilišni diplomski studij sestrinstvo

1b

2b

3b

Promotori:

 • Dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat  
 • Prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac
 • Prodekanica za poslijediplomske studije, izv.prof.dr.sc. Martina Smolić