blank

Održana promocija na Medicinskom fakultetu Osijek

Održana promocija na Medicinskom fakultetu Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 25. travnja 2019 godine.

  • sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
  • sveučilišni preddiplomski studij medicinsko laboratorijska dijagnostika
  • sveučilišni diplomski studij medicinsko laboratorijska dijagnostika
  • sveučilišni preddiplomski studij sestrinstvo
  • sveučilišni diplomski studij sestrinstvo

1b

2b

3b

Promotori:

  • Dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat  
  • Prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac
  • Prodekanica za poslijediplomske studije, izv.prof.dr.sc. Martina Smolić

webmail studomat  knjiznica alumni