blank

„International Medical Students’ Congress“ – SaMED

Od 7. do 10. veljače 2019. godine u Sarajevu, održan je četvrti po redu „International Medical Students’ Congress“ – SaMED. Riječ je o međunarodnom kongresu za mlade liječnike i studente iz područja biomedicinskih znanosti koji okuplja preko 250 studenata iz 35 zemalja svijeta. Znanstvene i medicinske ideje i novosti prezentirani su u obliku usmenih prezentacija i radionica, rasprava te poster prezentacija. U jednome od najvećih kongresa studenata medicine jugoistočne Europe aktivno su sudjelovali  i studenti Medicinskog fakulteta Osijek - Kristina Steiner, Matej Tomić, Mladen Vuković, Petar Vranjić te mlada liječnica Ana-Marija Vezmar koji su u obliku poster prezentacije prikazali rezultate istraživanja pod naslovom „Anemia in patients with inflammatory bowel disease in Clinical Hospital Center Osijek“. Ovaj rad dio je Sveučilišnog projekta prof.dr.sc. Aleksandra Včeva  "Povezanost polimorfizama jednog nukleotida u NOD 2 i MDR 1 genima s nastankom upalnih bolesti crijeva" VIF 2016-MEFOS 16. Farmakološkim pristupom ovom radu pridonijela je mlada asistentica i magistra farmacije Sabina Steiner Srdarević, a sve uz svesrdnu podršku i mentorstvo Marinka Žulja, dr.med. te pokroviteljstva prof.dr.sc. Jure Mirata te prof.dr.sc. Aleksandra Včeva. U velikoj konkurenciji, ovaj je rad stručno povjerenstvo odabralo  za najbolju poster prezentaciju grupe tema interne medicine te nagradilo medaljom i službenim certifikatom. Isti rad bit će objavljen u dodatku sljedećeg broja „Turkish Medical Student Journal“.  Ovakav timski rad pokazao je izvrsne rezultate, donio priznanje marljivim studentima osječkog fakulteta te poslužio kao nadahnuće za daljnji istraživački rad svim marljivim i zainteresiranim studentima Medicinskog fakulteta Osijek.

 

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

Odluka o visini troškova u provedbi postupka provjere vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava o stečenim akademskim ili stručnim nazivima na Medicinskom fakultetu Osijek

Odlukom o visini troškova u provedbi postupka provjere vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava o stečenim akademskim ili stručnim nazivima na Medicinskom fakultetu Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 11. veljače 2019. godine  (KLASA: 602-04/19-07/08, URBROJ: 2158-60-61-01-19-02) utvrđena je visina troškova u iznosu od 150,00 kuna koju snose podnositelji zahtjeva za provjeru vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava.
Slijedom navedenog, prilikom podnošenja zahtjeva za provjeru vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava o stečenim akademskim ili stručnim nazivima, potrebno je uz zahtjev priložiti:
•    presliku diplome
•    dokaz o izvršenoj uplati troškova provjere vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava u iznosu od 150,00 kuna na račun Medicinskog fakulteta Osijek

Podaci za uplatu:
Platitelj:                 Naziv ustanove
Primatelj:               Medicinski fakultet Osijek, Josipa Huttlera 4, 31 000 Osijek
Iznos:                    150,00 kn
IBAN primatelja:      HR0825000091102014297
Poziv na broj:          OIB platitelja - 01
Opis plaćanja:        trošak provjere vjerodostojnosti

Odluka o visini troškova u provedbi postupka provjere vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava o stečenim akademskim ili stručnim nazivima na Medicinskom fakultetu Osijek

Radionica: Kako pravilno pjevati

Poštovani, srdačno vas pozivamo na radionicu: Kako pravilno pjevati - uvod u osnovne tehnike pjevanja koja će se održati u srijedu,13.2.2019. u 18.00h, videokonferencijska dvorana na Medicinskom fakultetu Osijek.

Predavač: doc.art. Veronika Hardy s Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Zbor MelodicOs (Vjera Ninčević,dr.med., Tea Omanović Kolarić dr.med.)

"Festival znanosti" 2019.

webmail studomat  knjiznica alumni