blank

2. osječki dani bioetike

2. OSJEČKI DANI BIOETIKE
Osijek, 5.–6. studenoga 2018.

Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Centar za integrativnu bioetiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
UNESCO-va katedra za bioetiku (Sveučilište u Haifi) –
Hrvatska jedinica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti
Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku
Hrvatsko bioetičko društvo
Centar za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu
Centar za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta
Sveučilišta sv. Ćirila i Metoda u Skopju

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Cara Hadrijana 10, Osijek

Plakat ODB 600

2. osječki dani bioetike - program (.pdf)

2. osječki dani bioetike - knjižica sažetaka (.pdf)

Nastupna predavanja

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

raspisuje

NATJEČAJ

webmail studomat  knjiznica alumni