blank

Nastupna predavanja

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

raspisuje

NATJEČAJ

Simpozij o zdravstvu i socijalnoj skrbi za žrtve rata „Žrtve rata u zdravstvu i socijalnoj skrbi“

Udruga Auxilium i Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora, u sklopu Dana logoraša koji će se održati od 20. listopada 2018. u Osijeku, između ostalih aktivnosti organizirat će i Simpozij o zdravstvu i socijalnoj skrbi za žrtve rata pod naslovom „Žrtve rata u zdravstvu i socijalnoj skrbi“.
Cilj nam je kroz različita stručna i zdravstvena predavanja vodećih hrvatskih stručnjaka informirati i educirati članove udruga, članove njihovih obitelji, ali i ukupnu javnost o pravima i mogućnostima unutar zdravstvenog sustava te o bolestima koje prijete, kao i o najnovijim dostignućima koja nam mogu stajati na raspolaganju u liječenju istih. U sklopu zdravstvenih predavanja, kojima ćemo posvetiti značajan dio vremena, želimo obraditi zdravstvene i socijalne teme iz perspektive rata i današnjeg, mirnodopskog vremena, a teme će uključivati Neuro-psihičko zdravlje i bolesti koje ga ugrožavaju, onkološke bolesti, internističke bolesti, uključujući hematologiju – hemofiliju te socijalnu skrb.

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj i osnivanje integriranog studijskog programa "Medicina na njemačkom jeziku" u iznosu od 1.779.253,18 kuna

12. listopada 2018. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održano je potpisivanje i svečana dodjela u okviru Poziva dodjele bespovratnih sredstava za internacionalizaciju visokog obrazovanja. Za 30 visokoškolskih projekata uručeni su ugovori o dodjeli bespovratnih 50 milijuna kuna ustanovama koje uz međusobna povezivanja planiraju studije na stranim jezicima. Na svečanosti je prisustvovao dekan Medicinskog fakulteta Osijek prof. dr. sc. Jure Mirat, dr. med., F.E.S.C. koji je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj i osnivanje integriranog studijskog programa "Medicina na njemačkom jeziku" u iznosu od 1.779.253,18 kuna. Ugovore su svečano uručili ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Mile Živić te ministar rada i mirovinskog sustava, mr. sc. Marko Pavić.

Upisi na sveučilišni diplomski studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika

Upisi na sveučilišni diplomski studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika

Upisi na sveučilišni diplomski studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika obavljat će se 05. listopada 2018. g. (od 9.00 do 14.00 sati) . Upisi će se obavljati u Uredu za studente, J.Huttlera 4, prizemlje,  kontakt 031-399-625. Rang lista pristupnika koji su stekli uvjet za upis na diplomski studij bit će objavljena  na web stranici fakulteta.
http://www.mefos.unios.hr/index.php/hr/
Za upis je potrebno dostaviti:

-  2 uplatnice:

  • troškovi školarine: 9.240,00 kuna (može na 4 rate: 2.310,00 kuna)(redoviti studenti ne plaćaju školarinu)                                                                                                    
  • troškovi upisa, i upisnih materijala:150,00 kuna, troškovi ISAK iskaznice: 50,00 kuna, troškovi studentskog zbora:30,00 kuna (1 uplatnica ukupno 230,00 kuna)                                                                           


- 3 fotografije (4x6 cm)
- original rodni list (ukoliko nije ranije dostavljen)

Molim Vas da gore navedene troškove uplatite na IBAN Medicinskog fakulteta Osijek: HR0825000091102014297.
Obavezno upišite svoj OIB - 37 (ispod broja žiro računa, na mjesto poziv na broj).

webmail studomat  knjiznica alumni