blank

Dan mladih istraživača

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek, Odjel za kemiju i Odjel za biologiju ove godine po prvi puta organiziraju znanstveni skup "Dan mladih istraživača"
s ciljem okupljanja mladih znanstvenika i istraživača Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji pripadaju srodnim područjima znanosti.

Skup će pružiti priliku mladim istraživačima (doktorandima i poslijedoktorandima) prezentaciju svojih rezultata istraživanja, upoznavanje i razmjenu ideja te prikupljanje novih znanja i iskustava. Na Skupu, 08. lipnja 2018., u Auli Sveučilišta (Rektorat), mladi istraživači će se moći predstaviti usmenim izlaganjem znanstvenih istraživanja nastalih izradom doktorske disertacije i/ili sudjelovanja na znanstvenim projektima.

Misao vodilja organiziranja skupa "Dan mladih istraživača", osim poticanja interdisciplinarnosti, je što će Skup omogućiti razmjenu i stvaranje novih ideja i prijateljstava te uvelike doprinijeti stjecanju znanja, vještina i kompetencija neophodnih za rad na znanstveno-istraživačkom i nastavnom polju.

Međusobno povezivanje mladih sa sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je potrebno i sigurno se na ovakvim temeljima stvara buduća zajednička suradnja.

Molimo sve mlade zainteresirane istraživače (doktorande i poslijedoktorande) s naše sastavnice da dostave naslov rada i popunjeni sažetak rada na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do četvrtka, 22. veljače 2018.

Više o planiranom skupu na: https://istrazivaci-os.com.hr/

Festival znanosti 2018. s temom Otkrića

Festival znanosti 2018. s temom Otkrića

održat će se od 16. - 21. travnja 2018. godine, kojemu je cilj približiti znanost javnosti, tijekom koje znanstvenici i studenti popularnim predavanjima, radionicama, tribinama, izložbama i drugim događanjima daju doprinos popularizaciji znanosti i motiviranju mladih ljudi na istraživanje i stjecanje novih znanja.

Podsjećamo da svoje prijave aktivnosti za Festival znanosti možete poslati najkasnije do 14.02.2018., na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , kako bismo ih objedinili, na vrijeme postavili program i poslali na Sveučilište.

Obrazac za predložene aktivnosti FZ 2018. (.docx)

Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

Raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

1.    u  Zavodu za biološku antropologiju
1.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko  zvanje i suradničko  radno mjesto  poslijedoktoranda  u Interdisciplinarnom znanstvenom području  (izborna polja: 3.01. temeljne medicinske znanosti i 6.10 interdisciplinarne humanističke znanosti), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

2.    u  Katedri za  patološku anatomiju i sudsku  medicinu
2.1. jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno  zvanje docenta u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani patologija

   3.u  Katedri za  ginekologiju i opstetriciju
   3.1. tri suradnika u naslovno suradničko  zvanje asistenta u  znanstvenom
   području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske
   znanosti, znanstvenoj grani ginekologija i opstetricija, nastavna baza KBC Osijek


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova – NN 116/2003.)
 
Pristupnici za izbor i prijam nastavnika i suradnika dužni su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu,  ispunjavati i posebne uvjete propisane  Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04, 2/07,46/07,  45/09, 63/11,  94/13,  139/13, 101/14 i 60/15), odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, odnosno odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek (ovi akti nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja)

Pristupnici za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i radno mjesto poslijedoktoranda obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 5.  –  prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda  i odgovarajuće radno mjesto
Pristupnici za izbor u naslovno znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7.  –  prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje

Uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta i naslovna znanstveno-nastavna zvanja potrebno je  popuniti i priložiti  tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora i uvjeta iz Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek.

Obrasci za prijavu i tablice nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja – obrasci za izbore u zvanja).

Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Životopis,  popis publikacija te popunjene tablice potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u u word formatu).
Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. - pročišćeni tekst).

Sva dokumentacija predaje se u dva primjerka, osim radova.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI  FAKULTET  OSIJEK
Cara Hadrijana 10 E,  31.000 OSIJEK

tekst natječaja (.pdf)

objavljeno: 14.02.2018.

Pomaknute rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na STEM stipendiju

Obavještavamo Vas kako su danas, u petak, 9. veljače 2018. godine, pomaknute rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na STEM stipendiju.

Rang-liste objavljene su na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr.

Studenti putem svoje jedinstvene identifikacijske oznake mogu provjeriti svoje mjesto na rang-listi. Studenti koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti primit će obavijest o ostvarivanju prava na državnu STEM stipendiju preko adrese elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr.

Ukoliko student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, mora najkasnije do 16. veljače do 12.00 h označiti izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja te upisati svoj IBAN žiro-računa. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Ukoliko u navedenom roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju.

Javna obrana teme

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije 13. veljače 2018. godine u 13:00h

Javna prezentacija održati će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnik: Antun Šumanovac, dr.med.
Naslov doktorske disertacije: „Dinamički model cikličkog opterećenja plodovih ovoja u simuliranim intrauterinim uvjetima“
Mentor: prof.dr.sc. Robert Selthofer, komentor: prof.dr.sc. Radivoje Radić

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

 1. prof.dr.sc. Siniša Šijanović, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
 2. doc.dr.sc. Andrijana Müller, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
 3. izv.prof.dr.sc. Olga Cvijanović Peloza, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Rijeci, članica

Javna obrana teme

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije 13. veljače 2018. godine u 11:00h

Javna prezentacija održat će se u Predavaonici P-1 Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Stela Rutović, dr.med.
Naslov teme doktorske disertacije: „Prevalencija i čimbenici nastanka postraumatskog stresnog poremećaja nakon akutnog ishemijskog moždanog udara“
Mentor: prof.dr.sc. Dragutin Kadojić, komentor: izv.prof.dr.sc. Ivan Požgain

Povjerenstvo za obranu:

 1. prof.dr.sc. Davor Jančuljak, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
 2. prof.dr.sc. Pavo Filaković, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, član
 3. doc.dr.sc. Svetlana Tomić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica

Natječaj ERASMUS+ programa za individualnu mobilnost studenata

Sveučilište u Osijeku objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora iz ERASMUS+ programa za individualnu mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka na inozemnim visokoškolskim ustanovama u zimskom semestru ili u cijeloj akademskoj godini 2018/2019., te u svrhu obavljanja stručne prakse u inozemstvu u razdoblju 01.06.2018.-30.09.2019.

Natječaj, upute za prijavu na natječaj i provedbu mobilnosti te prijavni obrasci dostupni su na web stranci:

http://www.unios.hr/natjecaj-za-erasmus-ka1-mobilnost-studenata-u-akad-godini-2018-2019/

Javna obrana doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije 09. veljače 2018. godine u 14:00h

Javna prezentacija održati će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Tihana Mendeš, dr.med.
Naslov doktorske disertacije: „Uloga vestibularnih evociranih  miogenih potencijala kao pokazatelja stanja oporavka oboljelih od benignog paroksizmalnog pozicijskog vertiga“
Mentor: doc.dr.sc. Siniša Maslovara

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

 1. izv.prof.dr.sc. Andrijana Včeva, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
 2. doc.dr.sc. Ivan Vladika, docent Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, član
 3. prof.dr.sc. Silva Butković-Soldo, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, članica

Rezervni član: doc.dr.sc. Hrvoje Mihalj, docent Medicinskog fakulteta Osijek

Natječaj za upis na Program razlikovnih obveza za upis na diplomski studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika Medicinskog fakulteta Osijek

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

raspisuje
N A T J E Č A J
za upis na

Program razlikovnih obveza za upis na diplomski studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika Medicinskog fakulteta Osijek

Cilj programa razlikovnih obveza za upis na diplomski studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika Medicinskog fakulteta  Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je omogućiti nastavak obrazovanja stručnih prvostupnika medicinsko laboratorijske dijagnostike na sveučilišnom diplomskom studiju medicinsko laboratorijske dijagnostike, bez potrebe polaganja ispita razlike iz obveznih kolegija nakon upisa na diplomski studij, te njihov ravnopravan položaj prilikom kreiranja rang liste primljenih studenata.

Program razlikovnih obveza obuhvaća Uvod u biomedicinu i biomedicinsku tehnologiju i odabrana poglavlja iz: Fizike i biofizike, Histologije s laboratorijskim  tehnikama, Molekularne biologije s laboratorijskim tehnologijama, Instrumentalnih mjernih tehnika i fizikalnih metoda i Kliničke citologije. Završetkom programa polaznik stječe pravo na 20 ECTS bodova. Planirano trajanje ovog programa je 4 mjeseca, a nastava bi trebala započeti početkom ožujka 2018. godine.

Pravo upisa na Program razlikovnih obveza imaju osobe koje su završile preddiplomski stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS bodova.

Dokumentacija za upis:

 • prijava na natječaj (prijavu možete preuzeti isključivo na Internet stranici Fakulteta)
 • ovjerena presliku svjedodžbe o završenom preddiplomskom stručnom studiju medicinsko laboratorijske dijagnostike s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS bodova
 • preslika rodnog lista
 • preslika domovnice
 • prijepis ocjena  

Prijave s dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet Osijek
Prijava na Natječaj za Program razlikovnih obveza
Cara Hadrijana 10 E
31000 Osijek

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Školarina Programa razlikovnih obveza iznosi 4.000,00 kn (3.200,00 kn+PDV) i može se platiti odjednom, uplatom na žiro-račun Fakulteta, IBAN: HR0825000091102014297, Poziv na broj odobrenja: OIB-37, Opis plaćanja: Školarina Programa razlikovnih obveza za upis na diplomski studij MLD

Sve dodatne informacije o Programu razlikovnih obveza za upis na diplomske studije na Medicinskom fakultetu Osijek možete pronaći na web stranici: http://www.mefos.unios.hr / ili na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. te osobno u Uredu za studente studija medicinsko laboratorijske dijagnostike Medicinskog fakulteta Osijek.

Navođenje imenica u muškom rodu u ovom Natječaju ne može se ni u kojem smislu tumačiti kao osnova za spolnu/rodnu diskriminaciju ili privilegiranje.

Napomena: Program razlikovnih obveza izvodit će se ukoliko ga upiše najmanje 15 polaznika.

Natječaj program razlikovnih obveza mld (.pdf)

Prijava za program razlikovnih obveza mld 2017./2018. (.docx)

objavljeno: 5.2.2018.

webmail studomat  knjiznica alumni