blank

Svjetski dan hipertenzije

17. svibnja -  Svjetski dan hipertenzije
Medicinski fakultet Osijek
Hrvatsko društvo fiziologa
Hrvatska agencija za hranu
Pod pokroviteljstvom Hrvatskog društva za hipertenziju

organizirat će obilježavanje Svjetskog dana hipertenzije, 17. svibnja 2018 godine, na Trgu Ante Starčevića u Osijeku od 12-14 h.

Pozivamo sugrađane da dođu izmjeriti vrijednosti svojeg krvnog tlaka i uzeti informativne brošure.

Povišen arterijski tlak danas se s opravdanjem naziva svjetski ubojica broj 1, jer je glavni nezavisni čimbenik rizika za kardiovaskularni pobol i smrtnost. Uz to je glavni čimbenik rizika za moždani udar i kroničnu bubrežnu bolest.  
Prevalencija hipertenzije u Hrvatskoj je vrlo visoka i iznosi čak 37% što znači da svaki treći odrasli stanovnik ima vrijednosti arterijskoga tlaka > 140/90 mmHg. Nažalost, prema najnovijim podacima, nema naznaka smanjivanja učestalosti i na karti svijeta dio u kojem se nalazi naša domovina označen je crveno – trend je nepromijenjen, pa čak s tendencijom porasta. Zabrinjava što je učestalost hipertenzije u porastu kod djece i mladih.
Prema zadnjim podacima velik broj oboljelih od hipertenzije, njih preko 60% je liječen, ili barem dobivaju preporuke i recepte za antihipertenzivne lijekove, ali kontrola tlaka je postignuta u tek oko 20%. To znači da liječenje nije provedeno na pravi način, a uzrok tome je nedovoljno poznavanje važnosti redovitog uzimanja antihipertenzivne terapije i promjena stila života.
Ova akcija dio je široke akcije u Zagrebu, Splitu, Šibeniku, Osijeku, Slavonskom Brodu i Rijeci gdje će se tijekom mjeseca svibnja organizirati mjerenja arterijskoga tlaka, ali i drugih čimbenika koji također čine arterijsku hipertenziju i pridonose riziku– tjelesne mase, opsega struka, šećera u krvi, masnoća i mokraćne kiseline.  Uz liječnike bit će uključene medicinske sestre, studenti medicine u Zagrebu, Osijeku i Splitu, učenice srednjih medicinskih škola, ljekarnici i udruge bolesnika.

Bolje je spriječiti, nego liječiti, a dobro je na vrijeme početi liječiti!

U ime organizacijskog odbora
Prof.dr.sc. Ines Drenjančević, dr med (email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. )
Dopredsjednica Hrvatskog društva za hipertenziju
Medicinski fakultet Osijek

16. Konferencija o laboratorijskoj dijagnostici

16. Konferencija o laboratorijskoj dijagnostici (s međunarodnim sudjelovanjem)
16th Croatian Conference on Laboratory Diagnosis (with international participation)
11. – 13. 05. 2018.
Zagreb, Republika Hrvatska
(Panorama Zagreb Hotel)
„Laboratorijska i klinička medicina - suvremena dostignuća, izazovi i novosti“
„Laboratory and Clinical Medicine - Achievements, Challenges and Innovations“

Obavijest (.pdf)

Program (.pdf)

Konferencija BANER HLU 2018 ver3 600

 

Održan DAMEO 2018.

DAMEO, punim nazivom Dani studenata Medicinskog fakulteta Osijek, je skup koji za cilj ima promoviranje znanstvenog i stručnog rada te aktivnosti u zajednici studenata Medicinskog fakulteta Osijek. U radu skupa održanog 24. travnja 2018. u prostorijama Fakulteta sudjelovao je velik broj domaćih studenata izlažući rezultate svojih znanstvenih istraživanja i opserviranja zanimljivih kliničkih slučajeva iz KBC-a Osijek, ali i gostujući studenti iz Novoga Sada i Zagreba.     
Ovogodišnji program sastojao se od gotovo 30 izlaganja studenata medicine i medicinsko-laboratorijske dijagnostike, predavanja prof. dr. sc. Marije Heffer, prof. dr. sc. Ljubica Glavaš Obrovac, izv. prof. dr. sc. Martina Smolić, izv. prof. dr. sc. Kristina Selthofer-Relatić i doc. dr. sc. Ana Stupin; predstavljanja brojnih projekata (pri Zavodu za fiziologiju i imunologiju te Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju), i udruga koje djelujju na Medicinskom fakultetu (Senzos, Cromsic, EMSA, Udruga studenata MLD, Studentski zbor). Osim toga, održan je zanimljiv i iznimno posjećen okrugli stol aktualne tematike cijepljenja protiv HPV-a pod nazivom ''Cijepimo li spol ili štitimo od bolesti'', čiji su predavači bili Ivana Roksandić - Križan, dr. med., Vedran Zubčić, dr. med., i Bojana Vujić Vakanjac, dr. med., a koji je pobudio raspravu među profesorima i brojnim studentima o ovoj važnoj i aktualnoj temi.
Skup se ove godine održao po drugi puta, a organizacijski se odbor, kojeg čine studenti Matija Ivančić (student 4. godine medicine), Maja Kožul (studentica 5. godine medicine) i Anja Tomić (studentica 6. godine medicine), predvođeni prof. dr.sc. Ines Drenjančević, prodekanicom za nastavu pri fakultetu, nada prerastanju ovog skupa u tradicionalno godišnje okupljanje studenata i njihovih gostiju.
Sudjelovanje je za sve sudionike ove godine bilo besplatno zahvaljujući pokroviteljstvu Osječko-baranjske županije, Grada Osijeka i Medicinskog fakulteta u Osijeku.

Održana promocija doktora medicine, prvostupnika i magistara Medicinsko laboratorijske dijagnostike te prvostupnika i magistara Sestrinstva

19.4.2018. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku održana je promocija Medicinskog fakulteta Osijek te su promovirani doktori medicine, sveučilišni prvostupnici i magistri Medicinsko laboratorijske dijagnostike te sveučilišni prvostupnici i magistri Sestrinstva.
Uz nazočnost brojnih gostiju, te promotora prof.dr.sc. Jure Mirat, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof. dr. sc. Ines Drenjančević, prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac, voditeljica studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika i doc.dr.sc. Martina Smolić, prodekan za poslijediplomske studije, promovirano je ukupno 71 doktor medicine, 46 prvostupnika Medicinsko laboratorijske dijagnostike, 25 magistara Medicinsko laboratorijske dijagnostike, kao i 68 prvostupnika te 41 magistar Sestrinstva.
Svečanost su uveličali i članovi Zbora Medicinskog fakulteta Osijek.

Predavanje "Information Management in the Biomedical Domain: Assistive Technologies for Reading Comprehension"

Cijenjeni studenti, asistenti i svi ostali zainteresirani,
čast mi je najaviti našega gosta, dr. informatike sa sveučilišta u Hamburgu, Steffena Remusa, koji će u petak, 27.04., u učionici P1 MF u Osijeku, s početkom u 10h, održati predavanje pod naslovom:

"Information Management in the Biomedical Domain: Assistive Technologies for Reading Comprehension"

Ovaj predavač kao uže područje kojim se znanstveno bavi ima text-mining, to je područje koje se brzo razvija u Europi i svijetu, jer omogućuje, pomoću kompjuterskih metoda, organizaciju i integraciju sadržaja iz velike količine znanstvenih tekstova i baza podataka - što nam u medicini, zbog naglog povećanja količine dostupnih pisanih materijala i radova - postaje sve veći problem.

Predavanje je dio EU projekta iz bioinformatike za Podunavske zemlje, čiji je voditelj Sveučilište u Hamburgu, a naš fakultet je partner. Ovaj projekt također predstavlja i uvod u dugotrajniju suradnju s tako velikom i važnom institucijom.
Više o projektu možete saznati na web-stranici: bimdanube. com
Nadam se vašoj zainteresiranosti i dolasku, zbog zanimljivosti teme i njene važnosti za našu struku.

Srdačan pozdrav,
Doc. dr. sc. Ljiljana Trtica Majnarić

Poziv na Četvrti proljetni sastanak Hrvatskog društva za nuklearnu medicinu

Poštovani,

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek, KBC Osijek, Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja u suradnji s Hrvatskim društvom za nuklearnu medicinu HLZ-a i Akademijom medicinskih znanosti Hrvatske - Podružnica Osijek pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

imaju čast pozvati Vas na

Četvrti proljetni sastanak Hrvatskog društva za nuklearnu medicinu
s međunarodnim sudjelovanjem
50 GODINA NUKLEARNE MEDICINE U OSIJEKU

U privitku dostavljamo Vam Program znanstveno-stručnog skupa koji će se održati
u petak, 25. svibnja 2018. godine u 12,00 sati
u Gradskom vrtu ("Muzej okusa"), Martina Divalta 4 u Osijeku

Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

Raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

1.    u  Katedri za  fiziologiju i imunologiju
1.1.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju temeljne medicinske znanosti, (znanstvena grana fiziologija čovjeka)  

2.    u  Katedri za  mikrobiologiju, parazitologiju i kliničko-laboratorijsku dijagnostiku
2.1. jednog suradnika  u naslovno suradničko zvanje  poslijedoktoranda u  znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti (transfuzijska medicina)
2.2. jednog suradnika  u naslovno suradničko zvanje  poslijedoktoranda u  znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti (znanstvena grana medicinska mikrobiologija)

3.    u  Katedri za  oftalmologiju
3.1.jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno  zvanje docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti (znanstvena grana oftalmologija)


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova – NN 116/2003.)
 
Pristupnici za izbor i prijam nastavnika i suradnika dužni su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu,  ispunjavati i posebne uvjete propisane  Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04, 2/07-Odluka USRH, 174/04, 46/07,  63/11,  94/13,  139/13, 101/14 i 60/15- Odluke USRH i 131/17), odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja,  Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakulteta Osijek (ovi akti nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja)

Pristupnici za izbor u naslovno znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7.  –  prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje


Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Životopis i  popis publikacija potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u u word formatu).
Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. - pročišćeni tekst).

Sva dokumentacija predaje se u dva primjerka, osim radova.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI  FAKULTET  OSIJEK
Cara Hadrijana 10 E,  31.000 OSIJEK

tekst natječaja (.pdf)

objavljeno: 30.03.2018.

 

1. međunarodna studentska GREEN konferencija Osijek 17.-18.05.2018.

Poštovane kolegice i kolege studenti,  

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u suradnji s Međunarodnom federacijom za okoliš i zdravlje (IFEH) te mrežom institucija iz Hrvatske i inozemstva organizira 1. međunarodnu studentsku GREEN konferenciju koja će se, povodom 22. svibnja Međunarodnog dana bioraznolikosti, održati na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, 17. i 18. svibnja 2018. Ovu konferenciju suorganizira i Medicinski fakultet u Osijeku.

Cilj 1. međunarodne studentske GREEN konferencije je okupljanje studenata prirodnih, biomedicinskih, tehničkih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti u cilju razmjene i nadogradnje znanja, promicanje multidisciplinarnog pristupa području zaštite okoliša, primjena smjernica održivog razvoja te ostvarivanje zdravijeg načina života.

Detaljne informacije u svezi sudjelovanja studenata u radu Konferencije dostupne su na internetskoj stranici Konferencije:
http://www.ptfos.unios.hr/isc_green/

Prva obavijest ISC GREEN 2018

poziv (.pdf)

 

webmail studomat  knjiznica alumni