blank

Javna obrana doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije
30. listopada 2017. godine u 14:00h


Javna prezentacija održati će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Patricia Reisz-Majić, dr.med.
Naslov doktorske disertacije: „Utjecaj pojedinih prediktora na pojavnost pozitivnog COX-2 nalaza u tkivima spojnice“
Mentor: prof.dr.sc. Branimir Cerovski, komentor: doc.dr.sc. Josip Barać

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

 1. doc.dr.sc. Dubravka Biuk, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
 2. doc.dr.sc. Maja Merlak, docentica Medicinskog fakulteta u Rijeci, članica
 3. doc.dr.sc. Antonio Kokot, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član

Rezervni član: doc.dr.sc. Ksenija Marjanović, docentica Medicinskog fakulteta Osijek

Dopunski studentski izbori

Rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisao je dopunske studentske izbore koji će se provesti u utorak 7. studenoga 2017. g. u vremenu od 7.00 do 19.00 sati.
Dopunski studentski izbori provest će se za izbor studentskih predstavnika za:

 • sveučilišnu listu za područje Tehničkih znanosti, Biotehničkih znanosti i Biomedicine i zdravstva, Humanističkih znanosti i za Interdisciplinarno područje znanosti i Umjetničko područje,
 • Studentski zbor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek


Više o studentskim izborima na:
http://www.unios.hr/studenti/studentski-izbori/

Odluka o raspisivanju dopunskih studentskih izbora (.pdf)

Natječaj Hrvatske zaklade za znanost

Poštovani,

Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaj za program “Hrvatsko-švicarski program istraživanja“.

Više detalja o natječaju možete naći na poveznici http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=1184.

Zajednički istraživački projekti omogućit će znanstvenicima iz Hrvatske da zajedno sa znanstvenicima iz Švicarske, u obliku konzorcija, provode istraživačke aktivnosti.
Istraživanje će se provoditi na hrvatskim i švicarskim znanstvenim institucijama.

Datum raspisivanja natječaja: 9. listopada 2017.
Rok za prijavu: 19. siječnja 2018. (17:00 CET).

Javna obrana doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije
25. listopada 2017. godine u 14:30h


Javna prezentacija održat će se u Predavaonici P-1 Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnik: Darko Tomica, dr.med
Naslov doktorske disertacije: „Prognostički značaj izraženosti estrogenskih i progesteronskih receptora u miometriju bolesnica s karcinomom endometrija“
Mentor: doc.dr.sc. Toni Kolak, komentor: doc.dr.sc. Mario Puljiz

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

 1. prof.dr.sc. Snježana Tomić, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta u Splitu, predsjednica
 2. izv.prof.dr.sc. Zlatko Topolovec, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član
 3. izv.prof.dr.sc. Milanka Mrčela, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica

Rezervni član: doc.dr.sc. Ilijan Tomaš, docent Medicinskog fakulteta Osijek

Natječaj za izradu likovnog rješenja plakata 21. Smotre Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i naslovne stranice Vodiča za buduće studente za akademsku godinu 2018./2019.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU


Na temelju članka 65. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisuje

N A T J E Č A J

za izradu likovnog rješenja plakata 21. Smotre Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i naslovne stranice Vodiča za buduće studente za akademsku godinu 2018./2019.

Kriteriji za izradu likovnog ili grafičkog rješenja plakata Smotre i naslovne stranice Vodiča su:
Rješenje plakata i naslovne stranice trebaju imati isti oblik
Plakat veličine 100 x 70 cm
Grafičko rješenje dostaviti u vektorskom (cdr, ai, fh), bitmapiranom (jpg, tif, psd) ili PDF formatu
Minimalna rezolucija slika 250 dpi
Slike (bitmape) u RGB-u ili CMYK (Euroscale coated)
S grbom Sveučilišta

Tekst na plakatu: 21. SMOTRA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, 8. i 9. prosinca 2017. godine, Poljoprivredni fakultet,  Vladimira Preloga 1, Osijek (moguće su izmjene teksta)

Naslovna stranica Vodiča veličine B 5
-    Tekst na naslovnoj stranici Vodiča: Vodič za buduće studente, akademska godina 2018./2019. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Najbolje idejno rješenje nagrađuje se novčanom nagradom u iznosu od 3.000,00 kuna, druga nagrada je u iznosu od 2.000,00 kuna, a treća 1.000,00 kuna.

U slučaju da je nagrađen zajednički rad više studenata, novčani iznos nagrade dijeli se na jednake dijelove.

Na natječaj za izradu likovnog rješenja velikog plakata 21. Smotre Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i naslovne stranice Vodiča za buduće studente za akademsku godinu 2018./2019. mogu se prijaviti studenti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na mrežnim stranicama i oglasnim pločama znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica.


Natječaj je otvoren do 10. studenoga 2017. godine.

tekst natječaja (.docx)

 

Održan sastanak dekana Medicinskog fakulteta Osijek s dekanom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, i Ravnateljstva KBC-a Osijek

Dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof. dr.sc. Jure Mirat te dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev sastali su se s upravom Kliničkog bolničkog centra Osijek.

Riječ je o inicijalnom sastanku održanom u Ravnateljstvu, a na sastanku je dogovorena suradnja između ova dva fakulteta te Kliničkog bolničkog centra Osijek kao nastavne baze.

Sudionici sastanka zaključili su kako im je u cilju razvijati znanstveni, ali i stručni rad svih dionika. Jednako tako udruženim ćemo snagama raditi na unapređenju zdravstva na području istočne Hrvatske, zaključeno je.

sastanak ravnateljstvo 600

 

Nastupno predavanje

O B A V I J E S T

Izvješćujemo vas da će dr. sc. MARIO KOPLJAR, dr. med., naslovni poslijedoktorand u Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta Osijek u povodu svoga izbora u  naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani kirurgija  održati javno nastupno predavanje pod naslovom:

"KIRURŠKO  LIJEČENJE  KOLOREKTALNOG  KARCINOMA"

Predavanje će se održati u  ponedjeljak, 23. listopada 2017. god. s početkom u 12.00 sati u seminarskoj predavaonici Klinike za kirurgiju KBC Osijek, J. Huttlera 4 (III. kat)  - nastava za studente V. godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine – kolegij Kirurgija.

Članovi stručnog povjerenstva:

 1. prof. dr. sc. Jozo Kristek, predsjednik
 2. izv.  prof. dr. sc. Goran Kondža - član
 3. doc.  dr. sc. Dražen Vidović - član

Ultrabrzi laseri i primjene u medicini

Podružnica Hrvatskog fizikalnog društva u Osijeku te Medicinski fakultet i Odjel za fiziku Sveučilišta u Osijeku u ponedjeljak 23. listopada u 13:00 sati u učionici 60 na Odjelu za fiziku organiziraju predavanje

Ultrabrzi laseri i primjene u medicini
dr. sc. Bojan Resan

Sažetak:
U uvodnom dijelu objasnit će se što su to ultrabrzi (femtosekundni) laseri i zatim nastaviti sa primjenama u medicini koje se izvode na Sveučilištu primijenjenih znanosti sjeverozapadne Švicarske (Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, www.fhnw.ch ). Na osnovi mikro-obrade materijala sa ulrabrzim laserima moguće je optimizirati medicinske implantate poput stentova, biopsijske igle i lab-on-the-chip. Nadalje, femtosekundni laseri se upotrebljavaju kao izvori svjetlosti za 3D slikanje visoke rezolucije u multifotonskoj mikroskopiji, optičkoj koherentnoj tomografiji (OCT) i u staničnim operacijama.

Životopis predavača:
Dr. sc. Bojan Resan je rođen u Osijeku, diplomirao je fiziku na PMF-u u Zagrebu, te magistrirao na ENSPS u Strasbourgu i Institutu za Optiku u Parizu. 2004 je doktorirao na College of Optics (CREOL), Orlando, USA, gdje je razvio poluvodički laser koji je generirao najkraće fs pulseve do danas. Nakon doktorata, radio je u Coherent Inc. u Kaliforniji, gdje je vodio razvojnu grupu na vise projekata fokusiranih na generiranje i manipuliranje pulseva na 10 fs skali. Od 2008. dr. Resan radi u Švicarskoj, prvo u Time-Bandwidth Products u Zurichu (kupljena od JDSU, pa poslije postaje Lumentum) do 2017., gdje je vodio istraživačke EU projekte Fast-Dot, Nexpresso, ISLA, HiCORE, Appolo, Razipol, Minimods, PixelJet i ADALAM, te Švicarske istraživačke projekte GHz-comb i SCULL. U tim projektima su se razvijali novi ultrabrzi laseri za medicinske i telekomunikacijske primjene te mikroobradu materijala. Od 2015. zaposlen je na Sveučilištu primijenjenih znanosti sjeverozapadne Švicarske gdje vodi aktivnosti u razvoju ultrabrzih lasera.

Ultrabrzi laseri i primjene u medicini (.pdf)

webmail studomat  knjiznica alumni