blank

Etika u biomedicini

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • doc.dr. V. Dugalić

 • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:

  • Vladati značenjem etičkih pojmova
  • Steći uvid u etičke pravce  koji su se javili u povijesti, koji bitno određuju današnju etičku diskusiju i etičke kodekse
  • Kritički se odnositi prema raznim etičkim koncepcijama i usmjerenjima te shodno tome zauzeti vlastiti stav u kontekstu medicinske prakse.
  • Upoznati pravne odrednice i etičke kodekse i dokumenta važne za kliničku praksu i znanstveni rad.
  • Upoznati se s etičkom problematikom specifičnih medicisnkih područja.

webmail studomat  knjiznica alumni